Yazılar

Atanan rektör Hegel bile olsa itiraz eder miyiz?*

Boğaziçi Üniversitesi’ne yeni atanan rektör hem öğrenciler hem akademisyenler hem de toplumun diğer kesimlerinden çeşitli eleştiriler aldı. Burada bu eleştirilerin en kuvvetli görünenlerini felsefenin bize sunduğu birtakım teorik araçları kullanarak gözden geçirmeye çalışacağım. Ayrıca bu analizi mevcut eleştiri farklılıklarını değerlendirmek için de kullanacağım. Öncelikle kuvvetli görünen bazı eleştiri sebeplerini dört başlık altında toplayalım: