21 Kasım 2019 - Terhaneler ve Sömürü - Hüseyin S. Kuyumcuoğlu

21 Kasım 2019 - Terhaneler ve Sömürü - Hüseyin S. Kuyumcuoğlu

Bu sunumda sömürü (exploitation) kavramının terhanelere (sweatshops) nasıl uygulanabileceğini inceleyeceğim. Bunu yaparken sömürü literatüründeki tanımları hem ele aldığım meseleyi (terhaneler) açıklama güçleri, hem de kendi iç tutarlılıkları açısından değerlendireceğim. Literatürdeki tanımları temelde sonuç odaklı (outcome oriented) tanımlar ve tutum odaklı (attitude oriented) tanımlar olarak ikiye ayırıyorum. Sonuç odaklı tanımlar, sömürüyü, bir eylemin veya politikanın yol açtığı artık değer (surplus) dağılımının adil (fair) olup olmaması üzerinden tanımlıyorlar. Bu tanımlardan Alan Wertheimer’ın piyasa merkezli tanımını ve Richard Arneson’ın öncelikçi (prioritarian) tanımını inceleyeceğim. Tutum odaklı tanımlarsa sömürüyü, artık değer dağılımdan ziyade söz konusu eylemin veya politikanın yol açtığı tutumlar/eylemler üzerinden değerlendiriyor. Bu alanda da Ruth Sample’ın Kantçı tanımını ve Nicholas Vrousalis’in tahakküm temelli (domination oriented) tanımını inceleyeceğim. Sonuçta da neden tutum odaklı tanımları daha tutarlı ve açıklama gücü açısından üstün bulduğumu anlatacağım.