19 Haziran 2019 - Bir Yaşam Biçimi Olarak Söz Vermek: Rawls, Cavell, Wittgenstein - Sinan Oruç

19 Haziran 2019 - Bir Yaşam Biçimi Olarak Söz Vermek: Rawls, Cavell, Wittgenstein - Sinan Oruç

Bu sunum “söz veriyorum” ifadesinin gündelik dildeki kullanımı ile felsefedeki kullanımı arasındaki mesafeye odaklanmaktadır. Gündelik dilde sıklıkla başvurulan bir ifade olan “söz veriyorum,” şaşırtıcı bir biçimde felsefenin de gündemini meşgul etmiştir. Pek çok filozof söz verme ediminde içerilen yükümlülük ve bağlayıcılığın kaynağını sorgulamış, ilk bakışta gizemli hatta büyüsel görünen bu dil edimini açıklamanın ahlaki, toplumsal ve siyasi yükümlülükleri anlamada anahtar rol oynayabileceğini iddia etmiştir. Bu sunum felsefenin gizemli ve açıklanmaya muhtaç bulduğu söz verme ediminin aslında apaçık olduğunu iddia etmekte, gündelik dilde sorunsuzca kullanılan bir ifade olarak diğer ifadelerden hiçbir farkı olmadığını ve felsefenin söz vermeye atfettiği önem ve ayrıcalığın gerekçeden yoksun olduğunu göstermektedir. Wittgenstein’ın geç dönem çalışmalarında geliştirmiş olduğu “Gündelik Dil Felsefesi” [Ordinary Language Philosophy] yaklaşımını yöntem olarak alan bu çalışma, pek çok felsefi sorunun gündelik dili ıskalamaktan kaynaklandığını ve söz verme üzerine oluşmuş olan yoğun felsefi literatürün bu ıskalamanın semptomları olarak okunabileceğini iddia etmektedir.