21 Mayıs 2019 - Wittgenstein'ın 'dil oyunu' kavramından yola çıkarak ahlaki bir öğreti kurulabilir mi? - Naci Erdem Gökçe

21 Mayıs 2019 - Wittgenstein'ın 'dil oyunu' kavramından yola çıkarak ahlaki bir öğreti kurulabilir mi? - Naci Erdem Gökçe

Wittgenstein'ın 'dil oyunu' kavramından yola çıkarak ahlaki bir öğreti kurulabilir mi? Teori ve pratik birliğine bu yoldan ulaşılabilir mi? Böylesi bir ahlaki öğreti bizi eşit, özgür, adil bir dünyaya ulaştırabilir mi? Bir grubun ortak amaçları doğrultusunda uyumlu bir yaşam biçimi geliştirmesi ancak sade, anlaşılır dil oyunları aracılığıyla mümkün olabilir. Dolayısıyla dil oyunlarının her ahlaki öğreti için vazgeçilmez bir önemi vardır. Buradan ve dünyanın bugünkü durumundan hareketle basit, anlaşılır, temelini doğadan alan bir ahlaki öğretiye ihtiyaç duyduğumuzu iddia edebiliriz. Böyle bir öğretiyi kurmak, önce kendi teorimizle pratiğimizi birbirine uydurmak ve sonra en yakınımızdakilerle birlikte bu pratiği geliştirmek, çoğaltmak yoluyla mümkün olabilir. Bu sunumun amacı, sizleri teori ve pratik arasında birlik sağlamayı hedefleyen bir felsefi projenin ilk adımını oluşturmak ve sizleri bu projeye katkıda bulunmaya davet etmektir.