14 Mayıs 2019 - Heidegger’de Ahlaklı Olma Seçimine Özgür Oluş - Maya Mandalinci

14 Mayıs 2019 - Heidegger’de Ahlaklı Olma Seçimine Özgür Oluş - Maya Mandalinci

Heidegger’in felsefesi kendisini takip eden ve birçok bakımdan bizzat ilham verdiği varoluşçuluğun etkisiyle varoluşun özden önce geldiği bir felsefe olarak konumlandırılır. Bu tespit doğru olmakla beraber katiyen sonsuz bir özgürlük alanını imlemez. Alman geleneği ile sıkı bağlarını koruyan Heidegger için, adına Dünya diyeceğimiz bu varoluş alanı her daim sonluluk ve sınırlılık çatısı altında okunmalıdır. Öte yandan bu dünya içerisindeki insanın sınırlı özgürlüğüne şöyle gayri resmi bir tanım getirebiliriz: Her ne olma imkanım varsa kendimi buna serbest bırakma özgürlüğü. Bu imkan, Heidegger’in varoluş ile iç içe duran ve belirlenimsizliğin alanında gezinen bir öz anlayışını (yani sahihliği) muhafaza edebilmesini sağlar. Ahlaki ter tür karar bu sahihlikten doğmak durumundadır. Aksi halde, geliştirilecek her tür somut içerik veya belirlenim bu potansiyelin potansiyelliğini zedeleyecek ve onu kurgusal dünyaya geri fırlatacaktır. Bu nedenle Heideggerci doğrultuda geliştirilecek bir ahlaki ödev insanın kendisine ve varlığa ‘neyse o olabileceği’ bir özgürlük alanı açmasına tekabül eder.