2 Nisan 2019 - Prefigüratif Etik: Alternatif bir etik-politik yaklaşıma yaklaşma çabası - Emre Çetin Gürer

2 Nisan 2019 - Prefigüratif Etik: Alternatif bir etik-politik yaklaşıma yaklaşma çabası - Emre Çetin Gürer

Bu sunumda prefigüratif (veya önceleyici) etik kavramını, anarko-komünist düşünür Carl Boggs tarafından 1970'lerde formüle edilen prefigüratif politika anlayışının bir alt mantığı olarak tartışmaya açmak istiyorum. Boggs'un tanımladığı haliyle prefigüratif politika, bir siyasi hareketin amaç edindiği sosyal ilişki, karar verme mekanizmaları, kültür ve insani deneyim formlarının, hareketin o anki pratiklerinde bedenlenmesi ve bu yolla toplumu hedeflenen formlara doğru dönüştürme mücadelesidir. Yani bir başka deyişle, gelecek için amaçlanan sosyal ve siyasi formların şimdi ve burada uygulanarak geliştirilmesi ve yayılmaya çalışılmasıdır. Sunumun ilk bölümü, farklı tanım ve tarihsel pratiklerini ziyaret ederek bu politika anlayışının bir açılımını yapmakta ve çoğunlukla ayrımları yapılmadığı için muğlaklıklara neden olan içkin iki işleyiş mantığının (prefigüratif etik ve mekansal prefigürasyon) olduğunu iddia etmekte. İkinci bölümü ise prefigüratif etik mantığına odaklanıp onu sonuççu ve deontolojik etik anlayışlarla karşılaştırarak önerdiği alternatif yaklaşımı anlamaya çalışmakta.