5 Mart 2019 - Yapısöküm ve Adalet - Umut Eldem

5 Mart 2019 - Yapısöküm ve Adalet - Umut Eldem

Bu konuşmada Derrida'nın yapısöküm anlayışı çerçevesinde adalet, yasa ve güç kavramlarını açıklamaya çalışacağım. Bunun için ele alacağım iki temel metin "Of Grammatology" ve "Force of Law" olacak. Yapısökümün tam olarak ne olduğunu, nasıl düşünme stratejilerini beraberinde getirdiğini açıkladıktan sonra, bu stratejilerin bir nevi uygulamasını adalet kavramı üzerinden göstermeyi hedefliyorum. Sunum boyunca şu iki sorunun cevabını arıyor olacağım: Yapısökümün adaletle bağlantısı nasıl kurulabilir? Bu girişim üzerinden işlevsel bir adalet tahayyülü çıkarılabilir mi?