26 Şubat 2019 - "Sweatshops and Autonomy" - Hüseyin S. Kuyumcuoğlu

26 Şubat 2019 - "Sweatshops and Autonomy" - Hüseyin S. Kuyumcuoğlu

Terhaneler, başta uzak Asya ülkeleri olmak üzere dünyanın pek çok yerinde bulunan, işçilerin çok ağır, sağlıksız koşullarda çalıştıkları ve görünüşe göre burada çalışmayı "tercih ettikleri" fabrikalar, üretim tesisleri, işletmeler. Aktivist örgütler bu işletmeleri başarıyla boykot ettiklerinde büyük firmalar bu tesisleri ıslah etmek yerine kapatmayı tercih edebiliyorlar. Sonuç olarak da buralarda çalışan işçiler işlerini kaybediyorlar ve zaten çok zor olan yaşam koşulları daha da zorlaşıyor. Öyleyse aktivist örgütün düzenlediği boykot, işçilerin otonom kararını engellediği için etik olarak yanlış bir karar mıdır? Bu sunumda "hayır" cevabını veriyorum ve terhanelere yapılacak bir müdahalenin (boykot gibi) etik temellerini inceliyorum.